Skip to main content
 
 

Indoor Tracking

Een actueel overzicht van wie zich waar inpandig begeeft

Indoor Tracking

Het inpandig localiseren van uw personeel

Met een Indoor Positioning System (IPS) is het mogelijk om uw staf te lokaliseren binnenshuis. Deze systemen leveren realtime positionering  door het hele gebouw, zonder de prestaties van het radionetwerk te beïnvloeden. De nieuwste generatie DMR en TETRA portofoons en mobilofoons hebben de mogelijkheid om te worden uitgerust met Bluetooth 4.0 intelligentie. Door deze intelligentie kunnen de portofoons gekoppeld worden met kleine Bluetooth bakens. Dit vormt de basis voor Indoor Tracking.

Bakens en GPS

De portofoons geven een signaal af naar een baken of meerdere bakens en geven hiermee de positie van de portofoon door, welke weergegeven kan worden op een ingeladen kaart. Deze applicatie is eventueel uit te breiden met GPS tracking, waarmee ook de GPS coördinaten van de portofoons buiten uw locatie worden doorgegeven.

In grote faciliteiten vormen de grootte en de veiligheid van het personeel vaak een probleem bij het lokaliseren van het personeel. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gevangenissen, (psychiatrische) ziekenhuizen, offshore-installaties en energiecentrales. Dit probleem kunnen wij oplossen door onze Indoor Tracking toe te passen in uw omgeving.

Voordelen van Bluetooth Indoor Tracking

Indoor Tracking

 

Verhoogde veiligheid van de gebruikers
Wanneer zich een noodsituatie voordoet heeft u een realtime overzicht van de locatie van de portofoon gebruikers. Dit draagt bij aan de veiligheid doordat responstijden worden geminimaliseerd wat levensreddend kan werken.

Meer verantwoording van medewerkers
Met geavanceerde opties betreffende reglementen en waarschuwingen kunt u bijvoorbeeld nachtbewakers monitoren welke een ronde door uw gebouw lopen. De coördinator kan pro actief worden geïnformeerd over afwijkingen van de route en hierop acteren of alarmeren indien nodig.

Eenvoudige installatie en implementatie
De data van de bakens worden via het radiokanaal verzonden, u heeft dus geen geavanceerde infrastructuur nodig. De bakens zelf worden gevoed door accu’s welke afhankelijk van de instellingen meerdere jaren kunnen meegaan. Ook hierbij is dus geen netvoeding of infrastructuur benodigd.

Dispatching en Indoor Tracking

Dispatching functionaliteit maakt het mogelijk om vanaf een centrale locatie uw gesprekken te monitoren en te met elkaar te verbinden. De Comfective Dispatcher geeft standaard een overzicht van het aantal actieve gebruikers weer en geeft tevens de mogelijkheid om vanaf uw dispatch omgeving te communiceren met deze gebruikers.

Dispatch omgeving

Laat ons u assisteren

Heeft u reeds een bestaande portofoon en/of mobilofoon installatie, dan is het soms mogelijk om deze functionaliteit toe te voegen aan uw bestaande netwerk. Neem contact met ons op, of laat ons u bellen om de mogelijkheden te bespreken.

Meer Informatie?

Neem contact op met Comfective om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken

Oplossingen per sector

Elke sector heeft zijn eigen unieke kenmerken, leer meer over deze specifieke kenmerken.

Webshop

Onze webshop geeft een actueel overzicht weer van de huidige applicaties weer