Skip to main content
 
 

Veldsterktemeting

Meten is weten

Veldsterktemeting Portofonie

Onder het begrip veldsterktemeting verstaan wij het onderzoek dat wordt gedaan om te bepalen of een bepaalde radio oplossing, op basis van de wettelijke kaders, voldoende reikwijdte biedt voor de gewenste toepassing. Om een bepaald gebied te kunnen bestrijken kan het nodig zijn om extra apparatuur toe te passen of om extra antenne voorzieningen te maken. Aan de basis van een belangrijk deel van deze afwegingen liggen  de veldsterkte- meting en de wettelijke kaders zoals door Agentschap Telecom gehanteerd, ten grondslag.

 

Site survey
Om een bepaalde radio oplossing te kunnen maken op een locatie moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Denk hierbij aan de eisen ten aanzien van de fysieke opstelling zoals de beschikbare ruimte, de omgevingstemperatuur, de spanningsvoorziening, etc. Wanneer er apparatuur wordt geplaatst kunnen ook eisen worden gesteld aan zaken als overspanningsbeveiliging, brandpreventie, toegangsbeperking en controle. Middels een site survey worden al deze zaken geïnventariseerd, verwerkt in een rapport en wordt het eindresultaat met u besproken. op basis hiervan wordt bepaald wie welke stappen neemt om te komen tot een goede implementatie.

Meer Informatie?

Neem contact op met Comfective om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken

Oplossingen per sector

Elke sector heeft zijn eigen unieke kenmerken, leer meer over deze specifieke kenmerken.

Webshop

Onze webshop geeft een actueel overzicht weer van de huidige DMR portofonie oplossingen