Skip to main content
 
 

MVO beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons bestaansrecht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij als een belangrijke taak van onze onderneming. Dit betekent dat wij een juiste balans proberen te vinden tussen People, Planet en Profit.

 

Comfective BV streeft, in de gehele keten naar het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van haar activiteiten. Uiteraard doen wij dit in samenspraak met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers. Onze werkwijze is gericht op duurzaamheid, efficiency en het tegen gaan van verspilling, waarbij wij de uitgangspunten van ISO 26000 als uitgangspunt nemen.

Comfective onderschrijft tevens het Manifest van MVO Nederland

Meer Informatie?

Neem contact op met Comfective om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken

Online Kosteloze Schouwing

Wij bieden de mogelijkheid om kosteloos een online schouwing uit te voeren, waarbij wij op basis van kerngegevens u een vrijblijvend advies kunnen geven.

Webshop

De webshop geeft een actueel overzicht weer van onze oplossingen